Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus on meile väga oluline. Seetõttu on Rickmani poliitika austada teie privaatsust ja järgida kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi seoses mis tahes isikuandmetega, mida võime teie kohta koguda, sealhulgas meie veebisaidil https://www.rickman.ee ja kõigil muudel saitidel, mida omame ja haldame.

01

Informatsioon, mida sinu kohta kogume

Kogutav teave hõlmab nii teavet, mida te meile teadlikult ja esitate, kui kasutate või osalete meie teenustes ja kampaaniates, kui ka teavet, mida teie seadmed saadavad automaatselt meie teenustele juurdepääsu käigus.

02

Andmete logimine

Kui külastate meie veebisaiti, võivad meie serverid automaatselt logida teie veebibrauseri esitatud standardandmed. See võib hõlmata teie seadme Interneti-protokolli (IP) aadressi, teie brauseri tüüpi ja versiooni, külastatud lehti, külastuse aega ja kuupäeva, igal lehel veedetud aega, muid üksikasju teie külastuse kohta ja tehnilisi üksikasju koos võimalike vigadega. Pidage meeles, et kuigi see teave ei pruugi iseenesest olla isikut tuvastav, võib isikute tuvastamine olla võimalik kombineerides seda teavet muude andmetega.

03

Personaalne informatsioon

Võime küsida isikuandmeid, mis võivad sisaldada ühte või mitut järgmistest:

 • Nimi

 • E-post

 • Telefoni/Mobiilinumber

04

Õigustatud põhjused teie isikuandmete töötlemiseks

Kogume ja kasutame teie isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks õigustatud põhjus. Kogume ainult selliseid isikuandmeid, mis on teenuste osutamiseks vajalikud.

05

Andmete kogumine ja kasutamine

Võime koguda teilt isikuandmeid, kui meie veebisaidil tehakse mõni järgmistest toimingutest:

 • Registreerudes, et saada meilt uudiseid e-posti või sotsiaalmeedia kanalite kaudu

 • Mobiilseadet või veebibrauserit kasutades meie sisule juurdepääsuks

 • E-posti, sotsiaalmeedia või mõne muu sarnase tehnoloogia kaudu ühendust võttes

 • Meid sotsiaalmeedias mainidesVõime koguda, hoida, kasutada ja avaldada teavet järgmistel eesmärkidel.

Isikuandmeid ei töödelda edasi olukordades, mis on nende eesmärkidega kokkusobimatud:

 • Teiega ühenduse võtmiseks ja suhtlemiseks

 • Analüütikaks, turu-uuringuteks ja äriarenduseks, sealhulgas meie veebisaidi, seotud rakenduste ja sotsiaalmeedia platvormide haldamiseks ja täiustamiseks

 • Reklaamimiseks ja turunduseks, sealhulgas meie toodete ja teenuste kohta reklaamiteabe saatmiseks ning kolmandate isikute kohta teabe saatmiseks, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda

Pange tähele, et võime kombineerida teie kohta kogutavat teavet üldise teabe või muudest usaldusväärsetest allikatest saadud uurimisandmetega.

06

Personaalse informatsiooni hoiustamise turvanõuded

Isikuandmete kogumisel ja töötlemisel ning selle teabe säilitamisel kaitseme seda äriliselt vastuvõetavate vahenditega, et vältida kaotsiminekut ja vargust, samuti volitamata juurdepääsu, avalikustamist, kopeerimist, kasutamist või muutmist.

Kuigi teeme kõik endast oleneva, et kaitsta meile edastatud isikuandmeid, rõhutame, et ükski elektroonilise edastamise või salvestamise meetod ei ole 100% turvaline ja keegi ei saa tagada andmete täielikku turvalisust. Seetõttu järgime andmetega seotud rikkumiste puhul kõiki kohaldatavaid seadusi.

Teie vastutate mis tahes parooli ja selle üldise turvalisuse tugevuse valimise eest, tagades oma teabe konfidentsiaalsuse meie teenuste piires.

07

Kui kaua minu poolt jagatud informatsiooni säilitatakse?

Säilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik. See ajavahemik võib sõltuda sellest, milleks me teie teavet kasutame vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui teie isikuandmeid enam ei nõuta, kustutame need või muudame need anonüümseks, eemaldades kogu isikut tuvastava teabe.

Vajadusel võime siiski säilitada teie isikuandmeid, et tagada juriidilise, raamatupidamis- või aruandluskohustuse täitmine või arhiveerimiseks avalikes huvides, teaduslike või ajalooliste uuringute või statistilistel eesmärkidel.

08

Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Võime isikuandmeid avaldada:

 • Meie ettevõtte ema-, tütar- või sidusettevõttele

 • Kolmandast osapoolest teenusepakkujatele, et võimaldada neil oma teenuseid pakkuda, näiteks IT-teenuste pakkujad, andmesalvestuse, hostimise ja serveri pakkujad, reklaamijad või analüüsiplatvormid

 • Meie töötajad, töövõtjad ja/või seotud üksused

 • Meie olemasolevad või potentsiaalsed agendid või äripartnerid

 • Meie korraldatavate võistluste, loosimiste või reklaamide sponsorid või edendajad

 • Kohtud, tribunalid, reguleerivad asutused ja õiguskaitseametnikud, vastavalt seadusele, seoses mis tahes tegelike või tulevaste kohtumenetlustega või selleks, et kehtestada, teostada või kaitsta meie seaduslikke õigusi.

 • Kolmandad osapooled, sealhulgas agendid või alltöövõtjad, kes aitavad meil teile ja/või kolmandatele isikutele andmete kogumiseks ja töötlemiseks teavet, tooteid, teenuseid või otseturundust pakkuda.

09

IIsikuandmete rahvusvaheline jagamine

Kogutud isikuandmeid säilitatakse ja/või töödeldakse seal, kus meie või meie partnerid, sidusettevõtted ja kolmandatest osapooltest teenusepakkujad paiknevad. Pange tähele, et kohtades, kus me teie isikuandmeid talletame, töötleme või edastame, ei pruugi kehtida samad andmekaitseseadused kui riigis, kus te teabe algselt esitasite. Kui edastame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele teistes riikides: (i) teostame sellised edastused vastavalt kohaldatava õiguse nõuetele; (ii) kaitseme edastatud isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

10

Teie õigused ja teie isikuandmete kontrollimine

You always retain the right to withhold personal information from us, with the understanding that your experience of our website may be affected. Teil on alati õigus isikuandmeid meie eest varjata, mõistes, et see võib mõjutada teie kogemust meie veebisaidil. Me ei diskrimineeri teid, kui kasutate oma õigusi oma isikuandmete suhtes. Kui esitate meile isikuandmeid, siis mõistate, et me kogume, hoiame, kasutame ja avaldame neid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga. Teil on õigus nõuda üksikasju mis tahes isikuandmete kohta, mida me teie kohta hoiame.

Kui saame teie kohta isikuandmeid kolmandatelt osapoolelt, kaitseme neid käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud viisil. Kui olete kolmas isik, kes edastab kellegi teise kohta isikuandmeid, kinnitate ja nõustute, et teil on selle isiku nõusolek meile isikuandmete edastamiseks.

Kui olete varem nõustunud, et kasutame oma isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, võite igal ajal oma meelt muuta. Anname teile võimaluse oma e-posti andmebaasist loobuda või suhtlusest loobuda. Pange tähele, et meil võib vaja minna e-posti aadressi, et küsida teilt konkreetset teavet, mis aitab meil teie isikut kinnitada.

Kui arvate, et mis tahes teave, mida me teie kohta hoiame, on ebatäpne, aegunud, puudulik, ebaoluline või eksitav, võtke meiega ühendust, kasutades käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud andmeid. Rakendame mõistlikke meetmeid sellise teabe parandamiseks.

Kui arvate, et oleme rikkunud andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, võtke meiega ühendust, kasutades allolevaid andmeid ja esitage kõik andmed väidetava rikkumise kohta. Uurime teie kaebust viivitamatult ja vastame teile kirjalikult, kirjeldades uurimise tulemusi ja meetmeid, mida kasutame teie probleemide lahendamiseks. Samuti on teil õigus oma kaebusega seoses pöörduda reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

11

Küpsiste kasutamine

Kasutame “küpsiseid”, et koguda teavet teie ja teie tegevuse kohta meie saidil. Küpsis on väike andmete kogum, mille meie veebisait salvestab teie arvutisse ja millele pääseb juurde iga kord, kui külastate, et saaksime aru, kuidas te meie saiti kasutate. See aitab meil pakkuda teile sisu teie määratud eelistuste alusel. Lisateabe saamiseks külastage meie küpsistepoliitika lehte.

12

Meie poliitika piirangud

Meie veebisait võib linkida välistele saitidele, mida me ei halda. Pidage meeles, et meil ei ole kontrolli nende saitide sisu ja poliitika üle ning me ei saa võtta vastutust nende privaatsuspraktikate eest.

13

Selle poliitika muudatused

Võime oma äranägemise järgi muuta privaatsuspoliitikat, et kajastada meie äriprotsesside värskendusi, kehtivaid tavasid või seadusandlikke ja regulatiivseid muudatusi. Kui otsustame seda privaatsuspoliitikat muuta, postitame muudatused siia samale lingile, mille kaudu pääsete ligi sellele privaatsuspoliitikale.

Kui seadus seda nõuab, küsime teilt luba või anname teile võimaluse nõustuda teie isikuandmete mis tahes uue kasutusega võianname teile võimaluse isikuandmete käitlemisest loobumiseks.

14

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi või muresid seoses teie privaatsusega, võite meiega ühendust võtta aadressil:

Clevershot info@clevershot.co.uk